Stig Aasen

Stig Aasen

Stig er fagansvarlig på studiet webproduksjon, og er IGMs web-guru, fagnerd og Photoshop-ekspert. Metaforer og humor er et par av Stigs beste pedagogiske verktøy. Hans motto er: Det alltid noen en ikke kan eller har brukt, men det er ikke noe en ikke kan lære.

Smart Objects og Smart Filters in Photoshop

I dette seminaret har Stig tatt for seg Smart Objects og Smart Filters og gir deg to av de beste måtene å jobbe i Photoshop.

13. juni
READ MORE